Płyn do WC DOMESTOS Pine Fresh, 0,75ml

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 5,15 zł 5.15
Cena netto: 4,19 zł
ilość szt.
Zyskujesz 0 pkt [?]

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

DOMESTOS PINE płyn do WC 0,75 l

 • Płyn jest silnym środkiem, który usuwa kamień w toalecie,umywalce czy w wannie
 • Poradzi sobie z grzybami i bakteriami
 • Odkaża i doskonale czyści zabrudzone powierzchnie
 • Dodatkowo zawiera substancje wybielające co daje efekt jaśniejszej bieli
 • Zapach lasu krzyżuje nieco zapach chloru
 • Najczęściej stosowany jest do toalet, umywalek czy wanien
 • Pojemność 0,75 l

 

Identyfikacja zagrożeń
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu: Mieszanina
Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

 • Met. Corr. 1 H290
 • Skin Corr./Irrit. 1 H314
 • Aquatic Acute 1 H400
 • Aquatic Chronic 3 H412

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
Składniki o nieznanej toksyczności: Procentowa zawartość w mieszaninie składnika/składników o nieznanej toksyczności: 0 %
Składniki o nieznanej ekotoksyczności: Procentowa zawartość w mieszaninie składnika/składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego: 0 %
2.2 Elementy oznakowania

Produkt niebezpieczny

 

GHS05

GHS09

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • Może powodować korozję metali.
 • Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Ogólne:

 • P102 Chronić przed dziećmi.

Zapobieganie:

 • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 Stosować rękawice ochronne.
 • P280 Nosić okulary ochronne lub ochronę twarzy.
 • P280 Stosować odzież ochronną.

Reagowanie:

 • P303 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
 • P361 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 • P353 Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem.
 • P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
 • P351 Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
 • P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
 • P391 Zebrać wyciek.

Przechowywanie: Nie dotyczy.
Usuwanie: Opróżniony pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych.
Niebezpieczne składniki:

 • chloran(I) sodu, roztwór zawierajacy ... % aktywnego Cl
 • wodorotlenek sodu
 • N-tlenki kokosoalkilo(dimetylo)amin
 • chlorek heksadecylotrimetyloamonium

Uzupełniające elementy etykiety: Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów:
Nie dotyczy.
Specjalne wymagania dotyczące pakowania

 • Pojemniki powinny być wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające otworzenie ich przez dzieci:Tak, dotyczy.
 • Dotykowe ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem: Tak, dotyczy.

 Inne zagrożenia

Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII: Nie dotyczy.
Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII: Nie dotyczy.
Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji: Nie znane.

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl